top of page

CONTACT US

Contacts

South Korea

2-19 Yangjae-Daero 71-Gil, Songpa-Gu, Seoul 05638

+82-2-3431-5255

China

1229 Yunhe road, Xiuzhou Industrial Zone, Jiaxing, Zhejiang 314031

+86-573-8275-9001~20

Vietnam

A2-16 02 Toa Nha Golded King

15 Nguyen Luong Bang Phuong Tan Phu Quan 7 
T.P. Ho Chi Minh

+84-76-515-6758

LOGO WHITE.png
Get in Touch

Thanks for reaching out to us!

bottom of page